Kort beskrivelse: Værnsfælles Forsvarskommando er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed. Værnsfælles Forsvarskommando koordinerer og styrer Forsvaret. Værnsfælles Forsvarskommando består af et antal stabe, som i praksis opbygger og leder de militære enheder.